ZWOLNIENIE Z NIEMIECKIEGO PODATKU BUDOWLANEGO POLSKICH JEDNOOSOBOWYCH FIRM BUDOWLANYCH

Polski przedsiębiorca mający siedzibę w Polsce, który ma zamiar świadczyć usługi budowlane na terenie Niemiec, musi się liczyć z tym, że będzie musiał podlegać niemieckiemu prawu podatkowemu, co związane jest z płaceniem podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15% (od wartości powyżej 5000 euro w danym roku kalendarzowym), który powinien pobrać i odprowadzić do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt) zleceniodawca usług budowlanych.

Ideą podatku budowlanego jest przeciwdziałanie nielegalnej działalności budowlanej i uchylanie się od płacenia podatków w Niemczech.

Aby uniknąć płacenia niemieckiego podatku budowlanego, można ubiegać się o jego zwolnienie (Freistellungsbescheinigung). Jednak w pierwszej kolejności firma budowlana zobowiązana jest do rejestracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym w celu uzyskania niemieckiego numeru podatkowego (Steuernummer). Zgłoszenia dokonuje się na formularzu Fragebogen zur steuerlichen Erfassung wraz z załączonym certyfikatem rezydencji podatkowej (Antrag Ansässigkeitsbescheinigung).

Pierwsze zwolnienie z podatku budowlanego wydaje się zazwyczaj na 3 miesiące, kolejne na okres od 1 roku do 2 lat.

Istnieje także możliwość odzyskania już zapłaconego podatku budowlanego, w tym celu przedkłada się wniosek – Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen wraz z szeregiem niezbędnych załączników tj. umowy, rachunki, najpóźniej do końca drugiego roku liczonego od końca roku, w którym dokonano zapłaty podatku. Zwrot zapłaconego podatku następuje po przeprowadzeniu procedury kontroli obowiązku podatkowego, której polski przedsiębiorca budowlany ma obowiązek podlegać raz w roku w terminie do 31 lipca.

Celem tej kontroli jest ustalenie właściwego kraju dla celów poboru podatku dochodowego tzw. rezydencja podatkowa. Należy tutaj zaznaczyć, że polska firma przebywająca na terenie Niemiec dłużej niż 183 dni w ciągu ostatnich 12 m-cy będzie zobligowana do zapłaty niemieckiego podatku dochodowego.

Warto tutaj wspomnieć także o podatku VAT, jeśli polski przedsiębiorca budowlany będzie świadczył na terenie Niemiec usługi budowlane na rzecz osób prywatnych, to zobowiązany jest także do dokonania zgłoszenia do podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym.

1. Dokumenty wymagane do rejestracji podatkowej i uzyskania pierwszego zwolnienia z podatku budowlanego:

 • kopia dowodu osobistego
 • wpis do ewidencji CEIDG
 • certyfikat rezydencji podatkowej potwierdzony przez US w Polsce (Antrag Ansässigkeitsbescheinigung)
 • podpisany formularz Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
 • upoważnienie do odbierania korespondencji na terenie Niemiec (Empfangsvollmacht)

2. Dokumenty wymagane do kontroli obowiązku podatkowego:

 • zaświadczenie EU/EWR (UE/EOG) za ostatni rok podatkowy, potwierdzone przez polski US
 • kopia rozliczenia PIT za ostatni rok podatkowy
 • kopie wszystkich wystawionych w kontrolowanym roku rachunków (również za usługi wykonywane poza terenem Niemiec)

3. Dokumenty wymagane do przedłużenia zwolnienia z podatku budowlanego:

 • podpisany wniosek o wydanie zwolnienia wraz z załącznikami np. rachunki wystawione w danym roku

4. Dokumenty wymagane do odzyskania potrąconego podatku budowlanego:

 • podpisany wniosek Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen z załącznikami np. rachunki, umowy
 • potwierdzenie potrącenia podatku przez zleceniodawcę (kopia Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen).

CENNIK (płatność z góry, ceny netto):

1. Rejestracja podatkowa + pierwsze zwolnienie z podatku budowlanego – 560 zł

2. Przeprowadzenie obowiązkowej procedury kontroli obowiązku podatkowego – 760 zł

3. Przedłużenie zwolnienia z podatku budowlanego – 320 zł

4. Odzyskanie zapłaconego podatku budowlanego – 320 zł + 10% od kwoty zwrotu