PPK a mikroprzedsiębiorcy

Grupa dużych i średnich przedsiębiorców wdrożyła już w swoich organizacjach program oszczędzania PPK, natomiast znacznie większa część firm np. mikroprzedsiębiorcy zostanie objęta tym obowiązkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

Obok przepisów nakładających na pracodawców obowiązek wprowadzenia w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych, ustawa przewiduje także zwolnienia z obowiązku wprowadzania PPK. Dotyczą one np. samozatrudnionych, rolników czy mikroprzedsiębiorców zatrudniających poniżej 10 osób.

Jeśli zatem zatrudniasz poniżej 10 osób i wszyscy twoi pracownicy złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to nie musisz wdrażać programu. Wymóg złożenia rezygnacji nie dotyczy osób, które dobrowolnie podlegają zgłoszeniu do PPK tj. osób powyżej 55 roku życia.

Osoba zatrudniona chcąca złożyć przedsiębiorcy deklarację o rezygnacji powinna zrobić to w formie pisemnej z pełną świadomością konsekwencji jej złożenia.

Druk rezygnacji można pobrać tutaj:

Ale uwaga!!

Musisz pamiętać, że jeśli chociaż jeden pracownik zmieni później zdanie lub pracownik powyżej 55 roku życia będzie chciał dobrowolnie skorzystać z prawa do oszczędzania w PPK, to masz obowiązek wprowadzić program. Ten obowiązek pojawi się również kiedy stracisz status mikroprzedsiębiorcy.

W takiej sytuacji powinieneś niezwłocznie rozpocząć procedurę zmierzającą do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, a następnie umowy o prowadzenie PPK zgodnie z zapisami ustawy.

Należy także pamiętać, iż dokładnie co 4 lata, od dnia 1 kwietnia pracodawca dokonuje wpłat za uczestnika, który wcześniej złożył deklarację rezygnacji, z automatu, chyba, że uczestnik PPK zrezygnuje ponownie z dokonywania wpłat i ponownie przedłoży deklarację rezygnacji.

Więcej informacji znajdziesz na www.mojeppk.pl