Terminarz przedsiębiorcy

Najważniejsze terminy, o których powinien pamietać każdy przedsiębiorca, aby uniknąć nieprzyjemności ze strony ZUS lub US.

Miesięcznie:

  • 10. dzień miesiąca: ostateczny termin na wypłatę wynagrodzeń za poprzedni miesiąc,
  • 20. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS oraz złożenie w ZUS deklaracji rozliczeniowych,
  • 20. dzień miesiąca: opłacenie podatku dochodowego, w tym za pracowników,
  • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie deklaracji VAT-7 i JPK_VAT).

Kwartalnie:

Jeśli kwartalnie rozliczasz podatek dochodowy i/lub VAT, to rozliczeń (przelew, przesłanie deklaracji VAT-7K) dokonujesz w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik – zawsze za poprzedni kwartał kalendarzowy (do 20. podatek dochodowy a do 25. go podatek VAT). Należy jednak pamiętać, że JPK_VAT wysyła się co miesiąc.

Co rok:

  • 31 grudnia: wykonanie remanentu, czyli spisu z natury, okeślającego aktualny stan rzeczowy składników majątku. Każdy przedsiębiorca musi go przygotować, nawet firmy usługowe, nie posiadające na stanie środków trwałych, ani towarów (remanent zerowy)
  • 20 stycznia: do tego dnia należy powiadomić Urząd Skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym w nowym roku – dotyczy karty podatkowej lub do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego – dotyczy zasad ogólnych, podatku liniowego i ryczałtu.
  • 31 stycznia: do tego dnia należy rozliczyć podatek dochodowy pracowników na druku PIT-4R (umowy powyżej 200 zł) lub/i PIT-8AR (umowy do 200 zł), a także przesłać do US PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A. W przypadku karty podatkowej PIT -16A.
  • 20 lutego: do tego dnia należy pisemnie zgłosić do US chęć zmiany rozliczania podatku dochodowego, np. z rozliczeń miesięcznych na kwartalne.
  • 28 lutego: jest to termin przekazania rozliczeń pracownikom w postaci dokumentów PIT-11 (Urząd Skarbowy otrzymuje je do 31 stycznia) oraz rozliczenia PIT-28 przy ryczałcie ewidencjonowanym.
  • 30 kwietnia: termin rozliczenia rocznego z podatku dochodowego przedsiębiorcy -druk PIT-36 lub PIT-36L (metoda liniowa).

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej nie wiąże się z poniesieniem kosztu, jednak trzeba wiedzieć, że z początku prowadzenie firmy wymaga od przedsiębiorcy ponoszenia różnego rodzaju wydatków np. zakupienie towarów oraz materiałów, wyposażenie miejsca pracy czy też regulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Read More

Jaka wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej?

Zanim dokonamy wyboru formy opodatkowania warto zapoznać się z ich charakterystyką oraz przeanalizować wady i zalety w odniesieniu do rodzaju naszej działalności.

W Polsce mamy do dyspozycji cztery formy opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Szczegółowe porównanie form opodatkowania można można pobrać tutaj:

Read More